מדיניות פרטיות

ניומדיק שירותי בריאות מתקדמים בע"מ
כתובת האתר שלנו היא: https://newmedic.co.il.

 

משתמש יקר (להלן: "אתה" או "המשתמש"), אנא קרא היטב מסמך זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") המפרט בפניך את הדרכים שבהן עושה שימוש ניומדיק שירותי בריאות מתקדמים בע"מ, ח.פ.516323482 (להלן: "החברה") במידע אודותיך, בין שנמסר על ידך ובין שנאסף על ידי החברה, בהתאם לדין, במסגרת שימושיך השונים בשירותי אתר האינטרנט:https://newmedic.co.il/ אותו מפעילה החברה (להלן: "האתר").

שימוש באתר מעיד על הסכמתך המלאה לכל התנאים המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי מן התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לעשות כל שימוש באתר והינך מתבקש להפסיק את השימוש בו באופן מידי.

כל התנאים במדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם ללשון נקבה ולרבים. פרט למונחים אשר הוגדרו במפורש במדיניות הפרטיות, תהיה לכל המונחים המצוינים להלן, המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש המצויים כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת, אלא אם יש בכך משום סתירה למדיניות הפרטיות או לתוכנה.

החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא הודעה מראש, ושינוים אלה יחייבו אותך מיד עם ביצועם. לפיכך, הינך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת להתעדכן.

 1. סוגי המידע שאוספת החברה אודות המשתמש ודרכי איסופו

  • בעת שימוש באתר, נאסף אודותיך מידע מסוגים שונים:
   • מידע אותו אתה מוסר באופן פעיל, מאפשר זיהוי שלך באופן אישי (כלומר בשמך ובפרטי התקשרותך) וטיבו עשוי להיות פרטי או רגיש. לדוגמה, לצורך הזמנת תור לייעוץ באתר או למען יצירת קשר עם החברה, תתבקש למסור פרטים אישיים, הכוללים את שמך המלא, גילך, מספר הטלפון שלך, כתובת דואר אלקטרוני בה אתה עושה שימוש, תחום התעניינות שנוגע לך מבין השירותים שמציעה החברה ופרטים נוספים בהתאם לרצונך.
   • מידע אשר נאסף אודותך באופן סביל, ואינו מאפשר זיהוי שלך באופן אישי או נשמר יחד עם פרטיך האישיים. מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר וכולל בעיקרון נתונים טכניים ונתוני שימוש (לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, פרטי מערכת ההפעלה והדפדפן בהם הינך עושה שימוש, משך השימוש באתר, שפת המקלדת ועוד).
  • יובהר, כי לא חלה כל חובה חוקית עליך למסור מידע כאמור וכי כל מסירת מידע תלויה ברצונך ובהסכמתך הבלעדית. במסירת כל מידע לחברה, הינך מצהיר כי ידוע לך שהתוכן שנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לאסוף מידע על פעילותך באתר ולהשתמש במידע אשר תמסור ואשר נאסף על ידה, בכפוף למגבלות המוטלות עליה על פי דין.
  • תשומת ליבך מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עשויה למנוע ממך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הדורשים הזדהות, או בכל חלק מהם ו/או לפגוע באפשרותך ליצור קשר עם החברה ו/או לפגוע ביכולתה של החברה ליתן לך שירותים.

 2. מטרות איסוף המידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע אשר תמסור ואשר נאסף על ידה, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. שמירת המידע

  • המידע שנאסף על ידי החברה נשמר במאגרי המידע שלה, המאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות נאסף ונשמר על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים גם הם לשמור את המידע מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות הפרטיות, מהווה גם הסכמה להעברה ולשמירת המידע מחוץ לגבולות ישראל.
  • החברה שומרת את המידע שתאסוף אודותיך אך ורק למשך התקופה הדרושה על מנת לספק את השירותים דרך האתר וכדי לציית לדינים ולתקנות שיחולו עליה. לאחר מכן, החברה תמחק את המידע ממערכותיה או תהפוך כל מידע לאנונימי כך שלא יאפשר זיהוי שלך.

 2. Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות

  • האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".
  • צדדים שלישיים נוספים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות ו/או בטכנולוגיות מעקב אחרות לצורך המטרות המפורטות בסעיף 5.1 לעיל. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב Google Analytics מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Google. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 3. שיווק ישיר

  • ככל שמסרת את פרטי ההתקשרות שלך לחברה באמצעות האתר, הינך מסכים בזאת לכך שהחברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי התקשרות אלו, כדי ליידע אותך בנוגע למוצרים ולשירותים של החברה אשר לדעתה של החברה עשויים לעניין אותך וכדי לשלוח לך חומרים שיווקיים אחרים, כולל כתבות, סקרים והמלצות בנוגע למוצרים ושירותים קשורים.
  • הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את הסכמתך כאמור בסעיף 6.1 לעיל, באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@newmedic.co.il או על ידי לחיצה על כפתור "הסר מרשימת התפוצה" המופיע בכל הודעה כאמור.

 4. זכויות המשתמש

ככל שעומדות לרשותך זכויות כלשהן בקשר עם המידע שנאסף אודותיך, מכוח הדין החל עליך באזור השיפוט של מדינתך, תוכל לממשן, בכפוף לזכויות החברה ולהוראות כל דין, באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת info@newmedic.co.il. זכויות אלה עשויות לכלול, בין היתר, זכות לגישה למידע האישי שלך, זכות לתיקון מידע אישי שלך, זכות למחיקת המידע האישי שלך ועוד.

 1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על מדיניות הפרטיות ועל כל הנובע ממנה ו/או הכרוך בה, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע למדיניות הפרטיות יובא להכרעה בערכאות המשפטיות  המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד. 

 

                                                                                    עודכן לאחרונה: אוקטובר 2022

תפריט נגישות

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

לחץ לשיחה בווצאפ
שלח/י לנו הודעה
היי! למידע נוסף ולתאום פגישת יעוץ מוזמנים לשלוח לנו הודעה